HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline (Mr. Phan Minh Phương): 0903.356.454

Mr. N. Phương: 0916267090

Ms. L. Phương: 0909.580.075

 

 

Latest Products

Mooc tanker

Ro Mooc tanker

Base price: 990,00 VND
Base price with tax:
Salesprice with discount:
Sales price: 990,00 VND
Discount:
Base price:
Sales price:
Discount:
Base price:
Sales price:
Discount:

Top ten Products

Sơmi Rơmoọc 40 feet Sàn 3 trục 8 gù tải cao

Sơmi Rơmoọc 40 feet Sàn 3 trục 8 gù tải cao

Base price:
Sales price:
Discount:

Sơmi Rơmoọc 40 feet Xương 2 trục

Sơ Mi Rơmoóc 40 feet xương 2 trục 08 khóa gù

Base price: 235.000.000,00 VND
Base price with tax:
Salesprice with discount:
Sales price: 235.000.000,00 VND
Discount:

Sơmi Rơmoọc 40 feet Xương 3 trục tải trọng cao

Sơmi Rơmoọc 40 feet Xương 3 trục tải trọng cao

Base price: 300.000.000,00 VND
Base price with tax:
Salesprice with discount:
Sales price: 300.000.000,00 VND
Discount: